حمیدرضا ایزدی

پژوهشگر دکتری معماری (نورپردازی)

طراح و مشاور تخصصی نورپردازی
طراحی و تحلیل روشنایی
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی برای معماران
مبانی نورپردازی
نرم افزار دیالوکس ایوو
  • مدرس و Research Engineer دپارتمان نورپردازی دانشگاه KTH سوئد
  • پژوهشگر دکتری معماری – حوزه تخصصی نورپردازی
  • مدرک تخصصی Light for Health از دانشگاه Wolverhampton انگلیس
  • کارشناس ارشد Architectural Lighting Design از دانشگاه KTH سوئد
  • کارشناسی ارشد معماری پایدار از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • بیش از ۱۴ سال سابقه کار حرفه ای و تدریس در دانشگاه ها
  • عضو IESI ایران و IALD آمریکا

دوره ها این مدرس: