احسان نادری

کارشناس ارشد مکانیک گرایش تبدیل انرژی

شبیه سازی انرژی
انرژی پلاس
طراحی و محاسبات سیستم های HVAC
بهینه سازی
تحلیل و آنالیز نتایج انرژی و سیستم های مکانیکی
  • کارشناس مهندسی مکانیک در معاونت طراحی و مهندسی شرکت مپنا
  • مدرس دوره های مرکز توسعه مهارت های دانشگاه تهران
  • ارائه و چاپ مقالات مرتبط با حوزه های مرتبط
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تهران

دوره های این مدرس:

۳۳%
تخفیف
۱۰
قیمت اصلی ۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
۳۳%
تخفیف
۱۸
قیمت اصلی ۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
۳۸%
تخفیف
۲۶
قیمت اصلی ۵۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان است.