مریم یعقوبی مقدم

مریم یعقوبی مقدم

کارشناس ارشد معماری و انرژی

طراحی اقلیمی
مطالعات و تحلیل های اقلیمی
شبیه سازی انرژی و تهویه
طراحی معماری
پژوهش و نگارش
  • بیش از ۳ سال سابقه کار و فعالیت در حوزه معماری و انرژی
  • فعالیت تخصصی به صورت پژوهشی، اجرایی و آکادمیک در حوزه انرژی و تهویه
  • ارائه و چاپ مقالات مرتبط با حوزه معماری و انرژی
  • فعالیت در شرکت های مشاوره معاری و انرژی

دوره ها این مدرس: