100%
تخفیف

فیلم جامع آموزش طراحی نیروگاه خورشیدی با نرم افزار پی وی سیست (PVsyst)

آنچه در این بسته جامع آموزشی رایگان طراحی و شبیه سازی نیروگاه خورشیدی با نرم افزار پی وی سیست (PVsyst)…

287
350000 – رایگان!